29.03.2017

Early Spring colours / Kolory wczesnej wiosny

I shall say that the current colours of my garden are very pleasant for the eyesight. The sun is covering bigger areas of the plot and feeds the plants with its cosy warmth. The hiacynthus are playing at the moment the main role in the garden movie, along with bergenias growing on the East side and daffodils popping up here and there.
***
Muszę przysnac, ze obecne kolory mojego ogrodu są bardzo przyjemne dla oka. Słońce pokrywa coraz większą połac działki i karmi rośliny przyjemnym ciepłem. Hiacynty grają obecnie główną role w filmie ogrodowym, łącznie z bergeniami rosnącymi po stronie wschodniej  oraz z wyłąniającymi się tu i tam zonkilami.12.03.2017

Coming back to life / powracając do zycia


More and more is happening in the garden and in the gardener's life. The first seeds went into the soil (radishes, lettuce, parsley). The first tomato seedlings were thin out and transplanted into their individual pots. The hedge was trimmed and the lawn mowed. The walk-in-green house was cleaned and some plants were transplanted into their new position (again, hydrangea was planted where the bamboo was, which, on the other hand, was transferred by the pond). Lovely time of year when the gardener is coming back to life along with its garden.

***
Więcej i więcej dzieje się w ogrodzie i w zyciu ogrodnika. Pierwsze nasiona poszły w ziemię (sałata, rzodkiewka i natka pietruszki). Pierwsze wzrosty pomidorów zostały przepikowane i przesadzone do indywidualnych pojemników. Zywopłot został przystrzyzony i trawa skoszona. 
Moją małą szklarenkę poddałam czyszczeniu oraz przesadziłam rośliny na rabatach (hortensję w miejsce bambusa, który z kolei powędrował nad oczko wodne).
Piękny czas w roku dla ogrodnika, który powraca do zycia razem ze swym ogrodem.


Hiacynty juz pachną