27.09.2016

What happened in Summer.... / Co się wydazyło latem...

...we travelled a lot in Summer, hence a horrible neglect was committed on the blog, luckily a little less hurtful to the garden...
... wiele podrózowaliśmy tego lata, co odbiło się to szkodliwie dla hronologii bloga, na szczęście nieco mniej szkodliwie dla ogrodu...
Garden was full of surprises:
Ogród był pełen niespodzianek:
- strange bushy plant with tiny purple flowers that I didn't have a chance to identify.../
dziwnie rozrośnięta kępa nieznanych mi fioletowych kwiatuszków...