16.02.2016

While the sun is shining... /Podczas, gdy slońce swieci


Po porannym spacerze z Wilsonem brzegiem kanału wybraliśmy się do ogrodu, by podejrzec, co rośnie.
***
After a morning walk with Wilson, alongside the canal, we went into the garden to look at what is growing.