27.09.2016

What happened in Summer.... / Co się wydazyło latem...

...we travelled a lot in Summer, hence a horrible neglect was committed on the blog, luckily a little less hurtful to the garden...
... wiele podrózowaliśmy tego lata, co odbiło się to szkodliwie dla hronologii bloga, na szczęście nieco mniej szkodliwie dla ogrodu...
Garden was full of surprises:
Ogród był pełen niespodzianek:
- strange bushy plant with tiny purple flowers that I didn't have a chance to identify.../
dziwnie rozrośnięta kępa nieznanych mi fioletowych kwiatuszków...

30.06.2016

Wet and cold / Mokro i zimno

Garden is green and blooming. I wish I could go in there more often, but whenever I have time off work, the wet ground and cold temperatures literally put me off. It has been 14'C-16'C outside for ages now and, seriously, I don't believe that I will wear sandals this year at all, unless during my holiday in Poland. The garden isn't doing bad, and we don't have problems with hailstones or strong wind, but the gardener (in my modest person) is still waiting for some sunshine and warmth.
***

Ogród jest zielony i kwitnący. Pragnęłabym wychodzic do niego częściej, ale kiedykolwiek mam czas wolny od pracy, mokra ziemia i zimne temperatury dosłownie zabieraja ostatnie chęci. Przez dlugi czas za oknem temperatura nie sięga więcej niz 14'C-16'C i na powaznie, nie wierzę, zebym ubrała w tym roku sandałki, no chyba, ze jak będę urlopowac w Polsce. Ogród nie wygląda najgorzej i nie mamy problemów z gradobiciem (przynajmniej w Birmingham), czy tez nawałnicami, ale ogrodnik (w postaci mojej własnej) wciąz czeka na trochę słońca i ciepła.

My garden June 2016

Clematis / Powojnik31.05.2016

My vegetables / Moje warzywa

The veggie patch is filling up with leaves, mostly green (apart from few red leaves of lettuce). There is almost everything in the soil that I planned to grow this year. Some of the seeds germinated well, some are a disaster. Like these courgettes. When I first grew courgettes two years ago they were a great success. Last year  not so good. But this year isn't looking promising for them.
***
Warzywniak wypełnia się listowiem, głownie zielonym (za wyjątkiem kilku czerwonych liści sałaty). W ziemi jest juz prawie wszystko, co planowałam uprawiac w tym roku. Niektóre nasiona wspaniale wykiełkowały , podczas gdy inne raczej tragicznie. Jak naprzykład kabaczek. Kiedy uprawiałam go dwa lata temu, zbiór był dorodny. W zeszłym roku juz nie taki okazały. Ale ten rok zupełnie nie wygląda obiecująco.
Courgette seedling / Kabaczek

30.05.2016

End of May, where has the Spring gone? / Koniec maja, gdzie uciekła wiosna?

Oh yes, the time has flown by again. It happens every year. I promise myself to keep up with the blog, and the changes in my garden, but when it becomes busy I become busy myself and don't find the time to write.
It will probably never change, but I don't mind, as I get to spend a lot of time on things I like.

***
Oh tak, czas znów szybko mija. Tak jest przeciez co roku. Obiecuję sobie, ze będę regularnie blogowac i zapisywac zmiany w ogrodzie, ale kiedy zaczyna w nim sie duzo dziac i ja mam wiecej do zrobienia i nie znajduję czasu, by pisac.
Prawdopodobnie nigdy się to nie zmieni, ale co tam, i tak robię rzeczy, które lubie.


Dla Babci / For my Grandma

Władysław Grzeszczyk
Jedyną wadą nieśmiertelności jest to, że przychodzi ona dopiero po śmierci.

...pamiętam, jak mówiłas mi, bym nazrywała sobie groszku pachnącego i wstawiła do wazoniku, by mi ładnie pachniał...
...pamiętam, jak smazyłas naleśniki z niespodzianką w postaci skorupki jajka - były pyszne...
...pamiętam, gdy będąc kucharką szkolną zrobiłaś kopytka, by my bardzo ich chciałyśmy...
...i ten zapach lata w Twoim przydomowym ogrodzie...
...i bajki o Jasiu i Małgosi, którzy robiłi pierozki z jagódkami...
...i wycieczki pociągiem do Torunia...
...i te ciasta zakalce, które i tak wszyscy zajadali...
pamietac bede...

10.04.2016

There is never too many hyacinthus / Nigdy nie jest za duzo hiacyntów

It is a real pleasure to go out and do any work in the garden. The reason for it are not only the warmer and longer days but the wonderful smell of blooming hiacinthus.
***
To niesamowita przyjemnośc iśc do ogrodu i robic cokolwiek. Powodem tego są nie tylko cieplejsze i dluzsze dni, ale przede wszystkim piękny zapach hiacyntów.19.03.2016

Cherry tree's new place and lots of sunshine / Nowe miejsce dla czereśni i duzo słońca


We had few beautiful and sunny days this week, especially last weekend, and I decided to get to work in the garden. I found a new, permanent place for the cherry tree, that unfortunately was getting its roots dry very quickly when it was in the pot. Hopefully it will be happy there and we might get some fruits this year.
***
W ostatnim tygodniu, a w szególności w poprzedni weekend, mięliśmy piękną i słoneczną pogodę, więc zdecydowałam popracowac w ogrodzie. Znalazłam stałe miejsce dla czereśni, którego korzenie niestety szybko schły, gdy była posadzona w donicy. Miejmy nadzieję, ze będzie jej tu dobrze i moze będziemy mięli owoce w tym roku.

16.02.2016

While the sun is shining... /Podczas, gdy slońce swieci


Po porannym spacerze z Wilsonem brzegiem kanału wybraliśmy się do ogrodu, by podejrzec, co rośnie.
***
After a morning walk with Wilson, alongside the canal, we went into the garden to look at what is growing.

17.01.2016

White garden / Biały ogród


We had the first snow this winter. Can't say that it is the happiest moment, as it melts very quickly and makes a rather mushy ground. And even more wet.
But the garden and the plants look surely different surrounded by the white...

***

Mięliśmy pierwszy tej zimy opad śniegu, Nie mogę powiedziec, ze to najszczęśliwszy z momentów, poniewaz roztapia się bardzo szybko i robi raczej brejowatą ziemię.
Ale ogród i rośliny wygladają zdecydowanie inaczej, otoczone bielą...


January 2016 / Styczeń 2016