30.04.2014

Tulips rule the borders/Tulipany rządzą na rabatach


Many gardens these days are filled with tulips. I planted my first bulbs last year and now I can admire their beauty, delicate and vivid colours, velvety, frilly and frayes petals. Some of the flowers have so many petals that they don't look like the common, well known red tulip anymore.
***
Wiele ogrodów w tym czasie wypełnionych jest tulipanami. Posadziłam swoje pierwsze cebule w zeszłym roku i teraz dopiero mogę doświadczyć ich uroków, delikatnych i stanowczych kolorów, aksamitnych, falbaniastych i postrzępionych płatków. Niektóre kwiaty mają tak wiele płatków, że nie przypominają dobrze znanego czerwonego tulipana.

01.04.2014


Hyacinths Carnegie / Hiacynty Carnegie In a full blooming stage, captivating with its perfume spread by the wind across the garden - nothing more I need at this time. I adore Hyacinths.

***

 W pełnym stadium rozkwitu, urzekając swoim aromatem, roznoszonym przez wiatr po całym ogrodzie - niczego więcej mi nie trzeba. Uwielbiam Hiacynty.