31.03.2014

A Heron in our garden / Czapla w naszym ogrodzie

 I didn't believe Mr M at first, when he showed me the photo, but it was the truth. We had a visit from a heron in our garden. I don't know what brought on the visit, but as we have a little pond at the back of the green space, and there is a frog spawn, I guess it could have been an interesting spot for that bird.
 ***
 Nie wierzyłam Panu M na początku, ale po prezentacji fotografii okazało się, że to prawda. Nasz ogród odwiedziła czapla. Nie mam pojęcia, co mogło spowodować taką wizytę, ale ponieważ na tyłach ogrodu mamy małe oczko wodne, w którym widoczny jest żabi skrzek, bez wątpienia musiało wydać się to dość interesujące dla owego ptaka.
Heron by the pond / Czapla przy oczku wodnym

23.03.2014

First seeds in the soil / Pierwsze nasiona w ziemi
Watermelon seeds, pepper and beetroot
***
Nasiona arbuza, papryki i buraka

I decided to make a good use of warm days and I started sowing seeds. Back in February I sowed three types of cucumber seeds, tomato, and pepper – learnt from last year failure, when I sown the seeds late and the plant didn't have time to form any fruits and ended up having only flowers, I decided to give it more time to develope.
***
Wykorzystałam kilka cieplejszych dni i zaczęłam siać. Już w lutym postanowiłam działać i wysiałam trzy rodzaje nasion ogórków, nasiona pomidorów i papryki – nauczona przez doświadczenia z zeszłego roku, kiedy to nasiona wysiałam zbyt późno i rozwój rośliny skończył się na kwitnięciu i nie zdążyła ona zawiązać owoców, postanowiłam dać jej więcej czasu na rozwój.