12.03.2017

Coming back to life / powracając do zycia


More and more is happening in the garden and in the gardener's life. The first seeds went into the soil (radishes, lettuce, parsley). The first tomato seedlings were thin out and transplanted into their individual pots. The hedge was trimmed and the lawn mowed. The walk-in-green house was cleaned and some plants were transplanted into their new position (again, hydrangea was planted where the bamboo was, which, on the other hand, was transferred by the pond). Lovely time of year when the gardener is coming back to life along with its garden.

***
Więcej i więcej dzieje się w ogrodzie i w zyciu ogrodnika. Pierwsze nasiona poszły w ziemię (sałata, rzodkiewka i natka pietruszki). Pierwsze wzrosty pomidorów zostały przepikowane i przesadzone do indywidualnych pojemników. Zywopłot został przystrzyzony i trawa skoszona. 
Moją małą szklarenkę poddałam czyszczeniu oraz przesadziłam rośliny na rabatach (hortensję w miejsce bambusa, który z kolei powędrował nad oczko wodne).
Piękny czas w roku dla ogrodnika, który powraca do zycia razem ze swym ogrodem.


Hiacynty juz pachną

16.02.2017

Let the growing season begin / Sezon upraw czas zacząc

Taking the advantage of the lovely sunny afternoon, that we had on Monday, I decided to commence the gardening jobs. It was windy but the sun and birds singing encouraged me to tidy up and replant (again) some of the plants.
I had to find a new home for my only rose. I know that it's not ideal to replant a rose bush, as its long and deep roots might get damaged and result in killing the plant. I decided to give it a go. It will be easier to trim the branches of the hedges, next to which the rose used to grow.
***
Korzystając z przyjemnego, słonecznego popołudnia, jakie mięliśmy w poniedziałek, postanowiłam rozpocząc tegoroczne prace ogrodowe. Było dośc wietrznie, ale śpiew ptaków i słońce zachęcały do sprzątania i przsadzania (znowu) niektórych roślin.
Musiałam znalezc nowe miejsce dla, jedynej w moim ogrodzie, rózy. Wiem, ze przesadzanie krzewów rózy nie jest zalecane ze względu na  jej długie i głebokie korzenie, które mogą ulec z niszczeniu i uśmierceniu rośliny. Mimo to, zdecydowałam się na ten ruch. W przyszłości będzie łatwiej przycinac zywopłot, w towarzystwie którego rosła róza.

Bright as a Button Rose in its new location /
Róza w nowym miejscu
Also magnolia that used to grow in a big planter needed to find its destination. The planter broke over the winter period so there was no time to waste. The little tree found its place by the pond. While digging the soil I decided to remove some of the iris tubers, as they never really did well in my garden.
***
Takze magnolia, która zwykła rosnąc w duzej donicy potrzebowała znalezc nowe miejsce. Donica uległa uszkodzeniu w okresie zimowym, więc nie było czasu do tracenia. To małe drzewko znalazło lokalizację przy oczku wodnym. Podczas przekopywania ziemi postanowiłam wydobyc kłącza irysów, które tak naprawdę nigdy się w moim ogrodzie nie zadomowiły.

New location for magnolia /
Nowe miejsce magnolii
Old location of magnolia /
Poprzednie miejsce magnolii
While cutting down the old and brown  stems I noticed that some plants are already pushing through the ground.
***
Podczas przycinania obumarłych łodyg, zauwazyłam, ze niektóre rośliny przebijają się przez ziemię.
Paeonia pushing through the ground /
Piwonia przebijająca się przez ziemię
Late flowering tulips and hyacint /
Pózno kwitnące tulipany oraz hiacynty
Aquilegia forming tiny leaves /
Orliki formują młode listowie
Late flowering daffodils /
Pózno kwitnące zonkile

Clematis after trimming /
Powojnik po przycięciu

Clematis forming fresh foliage /
Powojnik tworzy nowe listowie

Jasmine that grows in the conservatory started flowering /
Jaśmin, który rośnie w altanie zaczyna kwitnąc

Crocuses begin to flower /
Krokusy początkuja kwitnienie
Some seeds were also put in the pots and wrapped in warm temperature coming from the radiator are slowly germinating. I sow few varieties of tomatoes. courgette, cucumber, sweet peas, aubergine and bell pepper.
***
Otulone ciepłą temperaturą z grzejnika nasiona niektórych warzyw, powoli zaczynają swój zywot. Posiałam kilka odmian pomidorów, cukinię, ogórki, groszek pachnący, bakłazana oraz słodką paprykę.

27.09.2016

What happened in Summer.... / Co się wydazyło latem...

...we travelled a lot in Summer, hence a horrible neglect was committed on the blog, luckily a little less hurtful to the garden...
... wiele podrózowaliśmy tego lata, co odbiło się to szkodliwie dla hronologii bloga, na szczęście nieco mniej szkodliwie dla ogrodu...
Garden was full of surprises:
Ogród był pełen niespodzianek:
- strange bushy plant with tiny purple flowers that I didn't have a chance to identify.../
dziwnie rozrośnięta kępa nieznanych mi fioletowych kwiatuszków...


- water lilies flowered in ammount of two this year.../
wodne lilie w tym roku zakwitły w ilości dwóch kwiatów..

- strawberry hanging basket occurred not to have any strawberries but was happy to grow violas and grasses... /
wiszący kosz z krzaczkami truskawek okazał się domem dla fiołków i róznych traw, za to w ogóle nie było z niego zjadliwych owoców...

- our tiny cherry tree grew some fruits, and to be specific nine of them, very sweet and juicy, and we are hoping to have few more next year... /
nasze malutkie drzewko czereśni urodziło pierwsze owoce i było ich dokładnie "az" dziewięc, bardzo słodkie i soczyste. Mam nadzieję, ze w przyszłym roku będzie ich trochę więcej...
This cherry wasn't fully ripen when I sampled it,
 just before we left for our holidays, but was already sweet
/
Ta czereśnia nie była do konca dojrzała, gdy jej probowałam,
ale juz wtedy smakowała słodko
- the gladiolas were growing in many strange places amongst the garden. I was even thinking that someone wanted to make a joke and planted the bulbs in different spots... /
 mieczyki rosły w przeróznych miejscach w ogrodzie. Pomyślałam nawet, ze ktoś chciał mi zrobic psikusa i powsadzał cebule, gdzie mu (jej) się zachciało...
 - huge self sown giant sunflowers, that still grow in the front of our conservatory / ogromne słoneczniki, które wyrosły z samosiejek
can you see the giant sunflowers?
czy dostrzegasz olbrzymie słoneczniki?

Apart from these few surprises the garden gave me lost of wonderful aroma from my favourite lilies, night scented stock, sweet peas, lavender, petunias, roses...
***
Poza tymi kilkoma niespodziankami w moim ogrodzie było duzo pięknych zapachów dostarczanych przez: moje ulubione lilie, maciejkę, groszek pachnący, lawendę, petunię i róze...

Bright as a button rose

Lavender

Lilies
Sweetpeas

New variety of lilies in my garden -
 less scented then the pink ones

I still bring fresh bunches of sweet peas inside my house/
Wciąz przynoszę do domu świeze garscie groszku pachnącegoI miss the smell and these colours already...

My garden in August 2016

Some soup ingredients from my veggie plot - apart from Wilson of course
Kilka składników na zupę z mojej rabaty warzywnej -
za wyjątkiem Wilsona oczywiście

First year in my garden - pink phlox

Litharus

Garden, August 2016

Crocosmia and bluberries

Lovely and sweet blueberries

Heliopsis by the pond

By the pond, July 2016

30.06.2016

wet and cold / mokro i zimno

Garden is green and blooming. I wish I could go in there more often, but whenever I have time off work, the wet ground and cold temperatures literally put me off. It has been 14'C-16'C outside for ages now and, seriously, I don't believe that I will wear sandals this year at all, unless during my holiday in Poland. The garden isn't doing bad, and we don't have problems with hailstones or strong wind, but the gardener (in my modest person) is still waiting for some sunshine and warmth.
***

Ogród jest zielony i kwitnący. Pragnęłabym wychodzic do niego częściej, ale kiedykolwiek mam czas wolny od pracy, mokra ziemia i zimne temperatury dosłownie zabieraja ostatnie chęci. Przez dlugi czas za oknem temperatura nie sięga więcej niz 14'C-16'C i na powaznie, nie wierzę, zebym ubrała w tym roku sandałki, no chyba, ze jak będę urlopowac w Polsce. Ogród nie wygląda najgorzej i nie mamy problemów z gradobiciem (przynajmniej w Birmingham), czy tez nawałnicami, ale ogrodnik (w postaci mojej własnej) wciąz czeka na trochę słońca i ciepła.

My garden June 2016

Clematis / Powojnik


31.05.2016

My vegetables / Moje warzywa

The veggie patch is filling up with leaves, mostly green (apart from few red leaves of lettuce). There is almost everything in the soil that I planned to grow this year. Some of the seeds germinated well, some are a disaster. Like these courgettes. When I first grew courgettes two years ago they were a great success. Last year  not so good. But this year isn't looking promising for them.
***
Warzywniak wypełnia się listowiem, głownie zielonym (za wyjątkiem kilku czerwonych liści sałaty). W ziemi jest juz prawie wszystko, co planowałam uprawiac w tym roku. Niektóre nasiona wspaniale wykiełkowały , podczas gdy inne raczej tragicznie. Jak naprzykład kabaczek. Kiedy uprawiałam go dwa lata temu, zbiór był dorodny. W zeszłym roku juz nie taki okazały. Ale ten rok zupełnie nie wygląda obiecująco.
Courgette seedling / Kabaczek

30.05.2016

End of May, where has the Spring gone? / Koniec maja, gdzie uciekła wiosna?

Oh yes, the time has flown by again. It happens every year. I promise myself to keep up with the blog, and the changes in my garden, but when it becomes busy I become busy myself and don't find the time to write.
It will probably never change, but I don't mind, as I get to spend a lot of time on things I like.

***
Oh tak, czas znów szybko mija. Tak jest przeciez co roku. Obiecuję sobie, ze będę regularnie blogowac i zapisywac zmiany w ogrodzie, ale kiedy zaczyna w nim sie duzo dziac i ja mam wiecej do zrobienia i nie znajduję czasu, by pisac.
Prawdopodobnie nigdy się to nie zmieni, ale co tam, i tak robię rzeczy, które lubie.


Dla Babci / For my Grandma

Władysław Grzeszczyk
Jedyną wadą nieśmiertelności jest to, że przychodzi ona dopiero po śmierci.

...pamiętam, jak mówiłas mi, bym nazrywała sobie groszku pachnącego i wstawiła do wazoniku, by mi ładnie pachniał...
...pamiętam, jak smazyłas naleśniki z niespodzianką w postaci skorupki jajka - były pyszne...
...pamiętam, gdy będąc kucharką szkolną zrobiłaś kopytka, by my bardzo ich chciałyśmy...
...i ten zapach lata w Twoim przydomowym ogrodzie...
...i bajki o Jasiu i Małgosi, którzy robiłi pierozki z jagódkami...
...i wycieczki pociągiem do Torunia...
...i te ciasta zakalce, które i tak wszyscy zajadali...
pamietac bede...